Gruppeterapi - Brager Gestaltterapi

Gruppeterapi

Å kjenne på lidelse i forhold til en traumatisk hendelse, angst eller lignende er mye å håndtere. Det kan kjennes virkelig ille å gå alene med alle tanker og følelser. Gruppeterapi kan hjelpe deg i å få kontakt med andre som også lider. Du er ikke alene.

Det kan være godt å dele vanskelige ting med andre. Og vite at det er full taushetsplikt i gruppa.