selvtilliten Arkiver - Brager Gestaltterapi

Din indre kritiker og kroppsholdning

Din kroppsholdning avhenger av om du gir deg selv ros, eller om du lytter til din indre negative kritiker.
Har du tenkt over hvordan kroppsholdning du har når du er fanget av den negative kritikeren som sier at du ikke er god nok? Og motsatt hvordan kroppsholdning du har når du er i forbindelse med den positive kritikeren? Den kritikeren som sier at du er bra nok akkurat som du er. Hvilken av kritikerne […]