Om meg - Brager Gestaltterapi

Å utøve Gestaltterapi er å bevisstgjøre mennesket til å bli bedre kjent med seg selv, slik at han/hun klarer å stå i det som er utfordrende. Rett og slett bli bedre rustet til å leve livet helt og fullt. Bli et helt menneske. Gestalt betyr helhet. Og helheten er mer enn summen av alle delene.

Som gestalt terapeut er jeg der for deg gjennom din prosess. Jeg bistår og hjelper og støtter deg med det du kommer med inn i terapirommet, om det er individuell terapi, gruppeterapi eller om du deltar på noen av mine kurs og workshops.

Jeg ble uteksaminert fra Norsk Gestalt Institutt Mai 2018.

Jeg har jobbet med klienter siden januar 2017, og har erfaring med klienter som har behov for endring i forhold til seg selv og andre mennesker, det være seg familiære behov, jobb, å komme ut av nedstemthet, øke selvtilliten eller å få kabalen til å gå opp i et hektisk familie/jobb liv. Personlig har jeg erfaring med skifte av fil sent i livet og å være pårørende til familiemedlem med bipolar lidelse.

Som studenter var vi pålagt egenterapi tilsammen 70 timer, 30 i gruppe og 40 individuelt. Dette gjør at jeg også har erfaring med å være klient, noe som er nyttig for meg når jeg jobber som terapeut. Jeg har også erfaring fra frivillig arbeid i kirkens bymisjon.

Å utøve Gestaltterapi er å bevisstgjøre mennesket til å bli bedre kjent med seg selv, slik at han/hun klarer å stå i det som er utfordrende. Rett og slett bli bedre rustet til å leve livet helt og fullt. Bli et helt menneske. Gestalt betyr helhet. Og helheten er mer enn summen av alle delene.

Som gestalt terapeut er jeg der for deg gjennom din prosess. Jeg bistår og hjelper og støtter deg med det du kommer med inn i terapirommet, om det er individuell terapi, gruppeterapi eller om du deltar på noen av mine kurs og workshops.

Kommende kurs
November 03
Terapeutisk fotografering

Kurs i terapeutisk fotografering

November 17
Terapeutisk fotografering

Kurs i terapeutisk fotografering

Nye kurs/grupper 2019

Kommer