Hva tror du andre tenker om deg? - Brager Gestaltterapi

Hva tror du andre tenker om deg?

Og er det virkelig slik, eller er det selvpåført? 

Hvem er du når du tenker negativt om deg selv og andre? Og hvem er du når du tenker positivt om deg selv og andre? Hva skjer med deg da?

 

Ja, for vi kan gå i årevis og tro at folk tenker slik og sånn om oss. Det som egentlig skjer er at vi projiserer våre tanker om oss selv over på andre. Det er helt naturlig, alle gjør det i større eller mindre grad, men ikke alle er klar over at de gjør det.

Slik kan det være, la meg ta et eksempel; Hanna er smart, intelligent og dyktig, men hun våger ikke å gjøre det hun egentlig har lyst til å gjøre fordi hun er engstelig for at kollegaene skal synes hun er dum. Hun holder seg selv igjen. Hun holder tilbake iveren og gleden ved å gjøre arbeidsoppgavene slik hun har lyst til å gjøre de. Hun har et bilde inne i seg av at kollegaene ser henne som litt blyg, sjenert, lite engasjert. Hun legger over på kollegaene det hun egentlig tenker om seg selv. Gjennom å overføre på andre det hun tenker om seg selv, blir det en ond sirkel. Hun mister troen på seg selv, og selvtilliten begynner å rakne. Hun begynner å se på seg selv som en lite dyktig kollega. Og hun er glad hver dag arbeidsdagen tar slutt og hun kan gå hjem og være seg selv.

Det er jo Hanna selv som eier sine følelser, men det er vanskelig å eie følelsene sine, det er på mange måter enklere å kaste de over på kollegaene. Så Hanna er sikker i sin tro på at det er kollegaene som synes at hun ikke holder mål. I virkeligheten er det Hanna som har laget seg denne forestillingen om seg selv i sitt hode. Og så graver hun seg ned i dette og får dårlig selvtillit og dårlig tro på seg selv. Nå er det slik at Hanna faktisk ble ansatt fordi hun ble godt likt og hadde gode kvalifikasjoner for jobben. Det i seg selv var rosende kritikk. Dette forstår ikke Hanna, hun har nemlig tidligere erfart at hun ikke holder mål, selv om hun er intelligent og smart. Hun har i mange sammenhenger følt seg utenfor og ikke god nok. Hanna trenger ros og gode tilbakemeldinger på det hun gjør, for hun er faktisk dyktig og har potensiale til å bli enda dyktigere, men så lenge Hanna tenker og føler som hun gjør, kommer ikke dette frem, og kollegaene holder en viss avstand, de har faktisk begynt å bli litt usikre på henne.  

La oss nå tenke det motsatte, hva om Hanna hadde tenkt at kollegaene synes hun er kjempe dyktig, at de liker henne, at de synes hun gjør en kjempegod jobb. Dette hadde også vært projisering av egne følelser og tanker over på kollegaene, men nå i mer positiv forstand. For Hanna har altså tanker og følelser om seg selv som går på at hun er dyktig, hun er intelligent, hun er faglig godt kvalifisert, hun er god til å kunne jobben sin, hun blir godt likt av kollegaene sine, hun gleder seg hver dag til å gå på jobb. Denne positive tankegangen ville påvirket Hanna selv, og den ville påvirket kollegaene og hele arbeidssituasjonen hennes. Det ville gitt henne god selvtillit og en god tro på henne selv som ville smitte over på kollegaene.  

Vi har så lett for å tenke negativt om oss selv og tro at andre også ser negativt på oss. Dette er følelser og tanker som trenger å endres. Endring fra negativ tankegang til positiv tankegang. Det er deg selv som er deg selv nærmest. Jeg tenker at det er viktig at du er glad i deg selv, at du tar vare på deg selv. Et eksperiment er å snakke til deg selv utenfra, da kan du for eksempel si til deg selv: “Du er en kjempe bra person”, “Du er en kjekk dame”, “Du er faglig dyktig”, “Du er en god mor”, “Du gjør så godt du kan og det er godt nok”, “Du blir godt likt”.  

Ta en penn og skriv ned minst ti punkter hvor du snakker positivt til deg selv på denne måten som vist over. Kjenn etter om det gjør en forandring. Det kan være at du begynner å kjenne deg litt bedre enn tidligere.

 Det er så viktig å ha tro på seg selv, være glad i den personen du er. Det er godt å få skryt av andre også, men den viktigste rosen er den du gir til deg selv. Ja, kanskje du faktisk skal gi deg selv en rose og si at denne rosen er til meg selv fordi jeg fortjener den! 

Likte du artikkelen? Hvis du vil snakke med noen om dine utfordringer, er du velkommen til å ringe meg for en gratis for-samtale på 20 minutter (91571372), for å høre om hvordan jeg kan hjelpe deg. Eller send meg en mail på post@bragerterapi.no. Du kan også kontakte meg via kontaktskjemaet på denne siden. 

Del gjerne artikkelen!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *