Brager Gestaltterapi

Mer struktur og mer energi med gestalt og foto som terapi

Sliter du med lite energi og en stressende hverdag? Har du lyst til å gjøre noe annet som ville gi energi og strukturere livet ditt på en bedre måte?

Gestaltterapi tar hensyn til hele mennesket, relasjonen mellom mennesker og potensialet vi har i "Her og Nå".

Foto som terapi får deg til å løfte blikket utover, får deg til å jakte på lys, motiver, mennesker, planter, landskap. Du bringes til her og nå når du fotograferer. Det blir et øyeblikk av opplevelse hvor bekymringer og strev er borte.

Foto som terapi i et gestaltterapeutisk lys kan gi deg opplevelse av mestring.

Skriv deg på lista, så vil du ukentlig få mail om personlig utvikling med fokus på gestaltterapi og fotografering.

ta sjansen, grip dagen og grip livet, det er nå du lever!

Med kamera i hånd, kjenner jeg ingen frykt", Ansel Adams

Få bedre struktur på livet og mer energi

Ved å skrive deg på lista vil du motta mail en gang i uka med stoff både innenfor gestaltterapi og foto som terapi.

Helt nytt, du vil også få et gratis kurs "Bli tryggere på deg selv ved å bli en bedre fotograf"

NB! Husk å svare på bekreftelsesmailen (Confirm) du får, slik at du får e-postene.

    We respect your privacy. Unsubscribe at any time.