Brager Gestaltterapi

Vil du bli en bedre leder i eget liv?

Lære deg selv bedre å kjenne og få større tro på deg selv?

Gestalttilnærmingen

I vesten er gestalt en svært utbredt metode, både innen psykoterapi, undervisning, konflikthåndtering, ledelse og organisasjonsutvikling. Gestaltterapiens grunnlegger, Fritz Perls, har uttalt:

«Gestaltterapi er en FOR fin metode til BARE å bli brukt på syke mennesker.” (sitat https://gestalt.no/om-gestalt/gestalt-filosofi/)

gestaltterapi tar hensyn til hele mennesket, relasjonen mellom mennesker og potensialet vi har i "Her og Nå".

Med gestaltterapi kan du lære deg selvledelse!

Endring skjer når du blir den du er, ikke når du prøver å bli den du ikke er! (Sitat: Arnold Beisser)

Vil du bli en bedre leder i eget liv?

Da kan du melde deg på mailinglista her.

    We respect your privacy. Unsubscribe at any time.